Oferta

DirIT oferuje świadczenie usług w następujących obszarach:

 1. Zarządzanie projektami informatycznymi

  • Przygotowywanie projektów informatycznych
  • Prowadzenie projektów informatycznych
  • Audytowanie projektów informatycznych
 2. Architektura rozwiązań IT

  • Tworzenie  projektów wydajnych i wysokodostępnych systemów informatycznych
  • Doradztwo i specjalistyczne konsultacje technologiczne
 3. Rozwiązania BPMS („Business Process Management Systems”) oraz SOA („Service – Oriented Architecture”).

  • Definiowanie założeń organizacyjnych I technologicznych do wdrożenia w organizacji architektury zorientowanej na usługi (SOA)
  • Analiza, projektowanie i realizacja szyny usług przedsiębiorstwa ESB („Enterprise Service Bus”)
  • Analiza, projektowanie i wdrażanie rozwiązań klasy BPMS
  • Implementacja procesów biznesowych w oparciu o rozwiązania klasy BPMS
 4. Tworzenie aplikacji dedykowanych

  • Konsultacje  i migracje istniejących aplikacji w stronę aplikacji opartych o rozwiązania otwarte („Open Source”)
  • Budowanie wysokodostępnych aplikacji działających w środowisku serwerów aplikacyjnych
  • Tworzenie aplikacji w oparciu o technologie JEE, Adobe Flex, MS .NET
 5. Tworzenie aplikacji mobilnych

  • Tworzenie aplikacji mobilnych na platformy Android i Windows Mobile
 6. Zapewnienie jakości

  • Przygotowywanie planów zapewnienia jakości
  • Opracowywanie scenariuszy testowych
  • Przeprowadzanie testów funkcjonalnych oraz wydajnościowych
  • Automatyzacja przeprowadzania testów

DirIT w swoich projektach wykorzystujemy zarówno komercyjne technologie czołowych producentów (Adobe, IBM, Oracle), jak również sprawdzone technologie dostępne jako „Open Source” np. JBoss JBPM, Mule, Apache ServiceMix itp